office@feedlance.nl
+31 40 2052865

Rundvee voeding

De hoogproductieve melkveehouderij is gebaseerd op een nauwkeurige balans tussen vier belangrijke pijlers: voeding, huisvesting, management en gezondheidsstatus.

Het assortiment voor melkvee en vleesvee is aangepast aan de marktomstandigheden van de EU, Oost-Europa en het Midden-Oosten en richt zich op de volgende aspecten:

 Melkvee:

 • Verbetering van de melkproductie;
 • Verbeteren van de productiviteit;
 • Verbeteren van de duurzaamheid en levensduur;
 • Verbeteren van de voerefficiëntie;
 • Kostenoptimalisatie.

Vleesvee:

 • Verkorten van de mestperiode;
 • Verbetering van de voerefficiëntie;
 • Kostenoptimalisatie.
PERIODE VOOR HET SPENEN

Doelstellingen fokkalveren:

 • hoge groei;
 • stimuleren van pensontwikkeling;
 • ontwikkeling van het immuunsysteem;
 • voorbereiden voor de periode na het spenen.
PRODUCTEN

EuroMilk Naturel— Melkvervanger direct te gebruiken na de biest. EuroMilk Naturel bevat gemakkelijk verteerbare eiwit- en vetbronnen die een hoge groei stimuleren

EuroMilk Primo— Melkvervanger voor kalveren vanaf 15 dagen leeftijd. De organische zuren in EuroMilk verlagen de kans op diarree. Daarnaast blijft de aangemaakte melk langer vers.

CalfAtlant Gusto—Prestarter te gebruiken vanaf 4 dagen tot 3 maanden leeftijd. Het gebruik van CalfAtlant Gusto stimuleert een snelle pensontwikkeling, ondersteunt het speenproces en vermindert de speendip.

CalfAtlant GustoМ—Prestarter in de vorm van muesli, te gebruiken van 4 dagen tot 3 maanden leeftijd. CalfAtlant M ondersteunt de ontwikkeling van het immuunsysteem en voorkomt pensverzuring.

DROOGSTAND

Doelstellingen tijdens droogstand:

 • juiste voorbereiding op het afkalfproces;
 • stimuleren van het immuunsysteem;
 • optimale voorziening van vitaminen en mineralen voor de koe en het kalf;
 • verbetering van het Са- en Mg-metabolisme om melkziekte te voorkomen;
 • ondersteuning en bescherming van de lever;
 • herstel van het uier en voorkomen van mastitis.
PRODUCTEN

Avavit Dry— premix voor de droogstandsperiode voor een optimale voorziening van vitaminen en mineralen. Dosering: 100-200 gram per koe per dag.

LACTATIEPERIODE

Doelstellingen lactatieperiode:

 • benutten van het genetisch potentieel voor de melkproductie;
 • optimaliseren van de voerefficiëntie;
 • verbeteren van de reproductieresultaten;
 • ondersteuning en verbetering van de gezondheid;
 • Optimaliseren van de rantsoenen voor optimale pensfunctie.
PRODUCTEN

AvaVit Lacto Optima— vitaminen- en mineralenpremix gedurende de gehele lactatieperiode ter ondersteuning van de reproductieresultaten.

Avavit Lacto Maxima— vitaminen- en mineralenpremix gedurende de gehele lactatieperiode om de vruchtbaarheid te verbeteren en de levensduur te verlengen.

AvaVit Lacto Synchrono— vitaminen- en mineralenpremix met bronnen van bestendig en onbestendig eiwit, te gebruiken gedurende de gehele lactatieperiode.

AvaVit Buffer— speciaal voeradditief om de pens-pH te neutraliseren en pensverzuring te voorkomen.

AvaStar Viva— special voeradditief met speciale energiebronnen voor koeien direct na het kalven.