office@feedlance.nl
+31 40 2052865

Kwaliteit

images

De Feedlance Group is constant bezig om ervoor te zorgen de kwaliteit van haar producten gewaarborgd is. Bij de productie van premixen, concentraten, CMR en prestarters wordt strenge kwaliteitsnormen toegepast. Alle gebruikte grondstoffen worden geanalyseerd in het eigen laboratorium. Allereerst worden de chemische en organoleptische eigenschappen van de grondstoffen beoordeeld. Er wordt speciale aandacht geschonken aan risico’s zoals de aanwezigheid van mycotoxines en pesticiden en bacteriële contaminatie. De nutritionele waarde, zoals het gehalte aan ruw eiwit, vezels en vet, is essentieel voor de formulering van de producten. Dit wordt dan ook constant gecontroleerd. Daarnaast worden verschillende voersystemen voortdurend bestudeerd om producten daarop af te kunnen stemmen.

Op de productielocaties worden strikte kwaliteitscontroleprocedures gehanteerd. Leveranciers van grondstoffen worden voortdurend gecontroleerd op betrouwbaarheid en stabiliteit. Standaard procedures zijn van kracht om ervoor te zorgen dat alle productieprocessen op de juiste wijze worden uitgevoerd. Feedlance werkt alleen met leveranciers en productielocaties die gecertificeerd zijn volgens de internationale GMP Plus en ISO 22000:2005 standaarden, gebaseerd op de HACCP-principes. 

gmp