office@feedlance.nl
+31 40 2052865

type-of-products

PrestartersPremixen

PRODUCTEN  VOOR PLUIMVEE

De specialisten van Feedlance BV ontwerpen effectieve producten voor de voeding van de verschillende soorten pluimvee.

Feedlance B.V. biedt verschillende nutritionele programma’s voor pluimvee, toepasbaar in allerlei verschillende situaties.

De producten van Feedlance zijn ontworpen op basis van wetenschappelijk vastgestelde nutritionele behoeftes van elk type pluimvee en ras. Feedlance biedt een volledige range aan premixen die de noodzakelijke vitaminen, mineralen, spoorelementen, aminozuren, enzymen en andere belangrijke voedingscomponenten bevatten. Speciale aandacht is er voor de producten voor jonge kuikens. Het eindresultaat wordt al grotendeels bepaald in de vroegste periode van de productiecyclus.

START

 Doelstellingen startperiode:

 • snelle gewenning aan de omgeving;
 • stimuleren van de voeropname;
 • stimuleren de volledige ontwikkeling van de organen;
 • ontwikkeling en ondersteuning van het immuunsysteem.
PRODUCTEN

Feedex™ 100% G — volledige prestarter voor vleeskuikens van 1 – 7 dagen oud.

CompoMIX BS 0,5% — vitaminen- en mineralenpremix voor vleeskuikens vanaf dag 1 tot 14 dagen leeftijd.

MONIX BS 2% — volledige premix met vitaminen, mineralen en additieven voor vleeskuikens van dag 1 tot 14 dagen leeftijd.

GROEI

Doelstellingen groeiperiode:

 • bereiken van een hoge van immuun status;
 • ontwikkeling van het skelet en cardiovasculaire systeem;
 • bereiken van een hoge groei met een hoge voerefficiëntie.
PRODUCTEN

CompoMIX BG 0,5% — vitaminen- en mineralenpremix voor vleeskuikens van 15 – 35 dagen.

MONIX BG 2% — volledige premix voor vleeskuikens van 15 – 35 dagen.

AFMEST

Doelstellingen afmestperiode:

 • Maximaliseren van de groei;
 • hoge voerefficiëntie;
 • Verbetering van de vleeskwaliteit;
 • Hoog percentage borstvlees.
PRODUCTEN

CompoMIX BF 0,5% — vitaminen- en mineralenpremix voor vleeskuikens vanaf 35 dagen.

MONIX BF 2% — volledige premix voor vleeskuikens vanaf 35 dagen.

START

 Doelstellingen startperiode:

 • verbeteren van homogeniteit en gewicht op 5 weken;
 • productie van kwalitatief hoogwaardige voeders voor deze fase.
PRODUCTEN

CompoMIX HS 0,5% — vitaminen- en mineralenpremix voor opfokhennen van 0 -17 weken leeftijd.

MONIX НS 2% — volledige premix voor opfokhennen van 0 – 17 weken leeftijd.

GROEI

Doelstellingen groeiperiode:

 • ondersteuning van de immuniteit;
 • optimale ontwikkeling van het cardiovasculaire systeem en het skelet.
PRODUCTEN

CompoMIX HS 0,5% — vitaminen- en mineralenpremix voor opfokhennen van 0 — 17 weken leeftijd.

MONIX НS 2% — volledige premix voor opfokhennen van 0 – 17 weken leeftijd.

LEGFASE

Doelstellingen legfase:

 • maximaliseren van de productie: legpercentage, eigewicht en eimassa;
 • bereiken van een hoge voerefficiëntie.
PRODUCTEN

CompoMIX HF 0,5% — vitaminen- en mineralenpremix voor leghennen van 18 — 70 weken leeftijd.

MONIX НS 2% — volledige premix voor leghennen van 18 — 70 weken leeftijd.

START

Doelstellingen startperiode:

 • snelle gewenning aan de omgeving;
 • stimuleren van de voeropname;
 • optimale ontwikkeling van de organen;
 • ontwikkeling en ondersteuning van het immuunsysteem ter voorbereidingen op de volgende fasen.
PRODUCTEN

CompoMIX — breed inzetbare vitaminen- en mineralenpremix voor pluimvee.

MONIX – breed inzetbare volledige premix voor pluimvee.

GROEI

Doelstellingen groeiperiode:

 • bereiken van een goede afweer;
 • optimale ontwikkeling van het skelet en het cardiovasculaire systeem.
PRODUCTEN

CompoMIX — breed inzetbare vitaminen- en mineralenpremix voor pluimvee.

MONIX – breed inzetbare volledige premix voor pluimvee.

AFMEST

Doelstellingen afmestperiode: maximaliseren van groei en voederopname.

PRODUCTEN

CompoMIX — breed inzetbare vitaminen- en mineralenpremix voor pluimvee.

MONIX — breed inzetbare volledige premix voor pluimvee.