office@feedlance.nl
+31 40 2052865

PRODUCTEN VOOR RUNDVEE

De specialisten van Feedlance hebben producten voor rundvee ontwikkeld met hoge niveaus aan micro- en macro-elementen en met optimale energieniveaus voor de productie van hoogwaardige voeders. Producten van Feedlance bevatten innovatievecomponenten om de productie van de melkkoeien te verhogen.

PERIODE VOOR HET SPENEN

De koemelk of de melkvervanger is de basis voor het kalf gedurende de periode voor het spenen. Het opfokken van kalveren met koemelk is economisch niet interessant. Melkvervangers van Feedlance bieden een uitstekend alternatief met een compleet portfolio van melkvervangers.

PRODUCTEN

EuroMilk Naturel— Melkvervanger direct te gebruiken na de biest. EuroMilk Naturel bevat gemakkelijk verteerbare eiwit- en vetbronnen die een hoge groei stimuleren

EuroMilk Primo— Melkvervanger voor kalveren vanaf 15 dagen leeftijd. De organische zuren in EuroMilk verlagen de kans op diarree. Daarnaast blijft de aangemaakte melk langer vers.

CalfAtlant Gusto—Prestarter te gebruiken vanaf 4 dagen tot 3 maanden leeftijd. Het gebruik van CalfAtlant Gusto stimuleert een snelle pensontwikkeling, ondersteunt het speenproces en vermindert de speendip.

CalfAtlant GustoМ—Prestarter in de vorm van muesli, te gebruiken van 4 dagen tot 3 maanden leeftijd. CalfAtlant M ondersteunt de ontwikkeling van het immuunsysteem en voorkomt pensverzuring.

DROOGSTAND

De droogstand is cruciaal voor gezondheid, vruchtbaarheid en productiviteit van de koeien in de daaropvolgende lactatie. Gedurende de droogstand, ontwikkelt het kalf zich enorm. Ook het uier, colostrum hoeveelheid en kwaliteit wordt grotendeels bepaald via de voeding in de droogstand. 

PRODUCTEN

Avavit Dry— premix voor de droogstandsperiode voor een optimale voorziening van vitaminen en mineralen. Dosering: 100-200 gram per koe per dag.

LACTATIE PERIODE

Gedurende de lactatie periode (zeker bij hoge productieniveaus is het zeer belangrijk dat de melkkoeien een constant voer krijgen van hoge kwaliteit. Adequate voeropname en optimale vertering van het voer, zorgen ervoor dat de koeien goed gezond blijven, veel melk produceren met goede gehalten en tegelijkertijd ook goede vruchtbaarheidsresultaten laten zien. 


PRODUCTEN

AvaVit Lacto Optima— vitaminen- en mineralenpremix gedurende de gehele lactatieperiode ter ondersteuning van de reproductieresultaten.

Avavit Lacto Maxima— vitaminen- en mineralenpremix gedurende de gehele lactatieperiode om de vruchtbaarheid te verbeteren en de levensduur te verlengen.

AvaVit Lacto Synchrono— vitaminen- en mineralenpremix met bronnen van bestendig en onbestendig eiwit, te gebruiken gedurende de gehele lactatieperiode.

AvaVit Buffer— speciaal voeradditief om de pens-pH te neutraliseren en pensverzuring te voorkomen.

AvaStar Viva— special voeradditief met speciale energiebronnen voor koeien direct na het kalven.